Alla inlägg av Tom Backman

WFK-stafetten

Foto: Ulla Backman … som skickar stafettpinnen vidare till Christer Carlsson

WFK-stafetten

Foto: Ole Tryggeson     skickar stafettpinnen vidare till Ulla Backman

Bilder från nya naturreservatet Tollaskogen mellan Vinslöv och Sörby. Intresset denna dag var mest riktat mot svampar.

Bildbyte på Ullis Café i samarbete med Medborgarskolan

Utställare: Tom Backman
Tema: Broar