Kalender

Plats är KlubbhusetTrädgårdsgatan 5,  Vinslöv kl 18:30 om inget annat anges.
Klicka på aktiviteterna för mer information.

De kvällar där temat är fritt får du mer än gärna visa bilder du har tagit!

OBS!!!
Med anledning av rådande rekommendationer ang. coronaviruset kommer vi inte att träffas i klubblokalen. Kommande veckors träffar är ersatta med utflykter, var och en tar sig dit på egen hand och tar egen fika med sig.

Observera att ändringar kan ske med kort varsel beroende på hur utvecklingen blir.