Bildmanipulering

Hur definierar vi en manipulerad bild?

Bilder skall vara en (1) exponering för att kallas ’inte manipulerade’. Hopslagna panoramabilder, dubbel–exponeringar eller sammanfogade bilder, är att betrakta som manipulerade.

Inte manipulering

 • Kontrastjusteringar och färgjusteringar (färgbalans, färgmättnad, nivåer och kurvor i bildbehandlingsprogram) är inte manipulering, ej heller att mörka eller ljusa upp delar av bilden. Dessa saker skall göras med måtta och allt med syftet att efterlikna vad fotografen såg vid fotoögonblicket (dock skall denna definition inte tolkas filosofiskt i linje med ”detta var vad konstnären i sin hjärna såg för färger”). Utgångspunkten med hela definitionen, är att bara tillåta sådant som gör att bilden bäst beskriver vad fotografen såg vid fotoögonblicket.
 • Att skärpa upp bilden i sin helhet är OK (exempelvis genom oskarp mask).
 • Kloningsverktyget och lagningspenseln är bara OK om syftet är att ta bort smuts (borttagning av sensordamm eller partiklar som hamnat på filmen). Därför räknas ”röda-ögon korrigering” som manipulering.
 • Att beskära bilden är OK.
 • Att ”styra upp” motivet (exempelvis genom att fysiskt städa motivet) innan exponeringen är INTE manipulering. Däremot är det lämpligt att i beskrivningen ange information så att betraktaren inte luras att dra felaktiga slutsatser om bilden, exempelvis att ett djur är vilt, fast det är fotograferat i hägn.
 • Att göra om en färgbild till svart-vitt är OK, förutsatt att hela bilden är komplett justerad och inte bara delvis. Toning (exempelvis sepia eller blått) av hela den svart-vita bilden är tillåtet.

Manipulering

 • Det är manipulering att ta bort oönskade ingående delar av bilden eller lägga till delar till bilden som inte ingick i exponeringen. Alltså att ta bort en läskburk i bakgrunden eller lägga dit en, med hjälp av efterbehandling av bilden.
 • Verktygen för oskärpa är manipulering.
 • Perspektivjusteringar är manipulering. Allt sådant måste göras innan exponering med hjälp av tilt-shift objektiv eller justeringar av kamerapositionen.
 • Att framkalla sin film, i en för filmen icke-standard process, definieras som manipulation. Dvs att crossprocessa filmen är manipulation (exempelvis att framkalla en diafilm i en färgnegativ process).
 • Att kolorera ett svartvitt foto är manipulering.
 • HDR-teknik (High Dynamic Range; slå samman flera bilder till en) är manipulering..

Frågor?
Maila Tävlingsansvarig!