Tävlingsregler

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Winslöfs Fotoklubb, som erlagt medlemsavgift.
Tävlingen har 2 klasser: digitala bilder och kreativa digitala bilder.
Bilderna skickas in till tävlingsansvarig.

Bedömning
Tävlingen bedöms av en fristående jury som kan vara en annan fotoklubb eller välmeriterad fotograf. Juryns beslut kan inte överklagas.

Poängberäkning
De fem bäst placerade bilderna får poäng enligt följande:

Placering   Poäng
1:               10
2:                7
3:                5
4:                3
5:                1

Om färre än fem bilder deltar i någon klass t.ex. 3 st. så beräknas poängen enligt följande:
1:                5
2:                3
3:                1

Märkning av bilder
Varje bild skall märkas med fotografens signatur, nummer och tävlingsdatum.
Exempevis AB01-07maj14.jpg. ”AB” är Anders Bengtsson, ”01” är  bildnummer och ”07maj14” är inlämningsdatum. När ni lämnar in bilder – ange gärna titel. (om temat är fritt, ange alltid titel på bilderna)

Priser
Varje klass får priser.
Priserna till vinnarna består av fotorelaterade produkter som antingen skänks av sponsorer eller inköps av klubben.

Klasser:

– Digitala bilder
– Kreativa bilder (Manipulerade)

  • Bilderna skall vara i JPEG-format med max 1920 x 1080 pixel 100dpi. Alla bilder skall vara märkta enligt specifikation.
  • Max 3 bilder i varje klass.
  • En bild som har fått poängplacering i något klubbmästerskap, kan inte lämnas in till fler deltävlingar.
  • Bilder som är manipulerade på något vis skall tävla i klassen kreativ fotografi (se beskrivningen här).
  • Digitala bilder kan vara i både svartvitt och färg. (om inget annat anges)
  • Kreativa bilder här hamnar bilderna som man förändrat så pass att de räknas som manipulerade.
    Se särskilda regler för vad som räknas som manipulation.

Frågor?
Maila  tävlingsansvarig