Månadens Teman

”Nya” Månadens tema är utformat som en tävling.
Vi gör en provperiod på fyra månader för att sedan utvärdera om vi fortsätter eller avslutar projektet.

Regler:
För att delta krävs fullvärdigt medlemskap
Varje medlem som vill delta skickar in en bild/månad enligt förutbestämt tema. (se nedan)
Bilderna redovisas andra onsdagen i nästkommande månad och då numrerade så inga namn eller initialer på fotograf är synligt.
Omröstning görs av deltagarna på träffen så vi får fram en vinnande månadsbild.
Röstning på sin egen bild förbjuden

  • Bilderna skall vara i JPEG-format, max 1980 pxl på längsta sidan
  • Bilden skickas med e-post senast den sista i varje månad till Tom med ämnet: Månadens tema + månad.

Teman 2017
Januari          Stilleben                Redovisas den 8 februari
Februari        Kristaller              Redovisas den 8 mars

Januari månads vinnarbild
Foto: Bertil Jönsson

Februari månads vinnarbild
Foto: Bertil Jönsson

Teman 2016
Januari          —-
Februari       Skånevinter         Redovisas den 9 mars
Mars               Kattor                     Redovisas den 13 april
April                Vårfåglar              Redovisas den 11 maj
Maj                  Mat                           Redovisas den 1 juni
Juni och Juli  Uppehåll
Augusti         Flaskor                    Redovisas den 14 september
September Blommor                Redovisas den 12 oktober
Oktober       Svampar                 Redovisas den 9 november
November  Kvällsbilder          Redovisas den 30 november
December   Ljus                            Redovisas i januari 2017

Med reservation för ändringar

Februari månads vinnarbild
Foto: Margareth Jönsson

Mars månads vinnarbild
Foto: Bodo Edthofer

April månads vinnarbild
Törnsångare, Foto: Ole Tryggeson

Maj månads vinnarbild
Foto: Margareth Jönsson

Juni och Juli uppehåll

Augusti månads vinnarbild
Foto: Ole Tryggeson

September månads vinnarbild
Foto: Ole Tryggeson

Oktober månads vinnarbild
Foto: Margareth Jönsson

November månads vinnarbild
Foto: Tom Backman

December månads vinnarbild
Foto: Bertil Jönsson