Bli medlem

Medlemmar kan kostnadsfritt låna studion – kontakta Linda eller Bertil för att låna nyckel.

Vad får man för medlemsavgiften?
Trevligt sällskap, möjlighet att låna klubbens lokaler, vara med på utställningar (vi har kontinuerligt utställning på Banken i Vinslöv och två gånger per år på Vinslövs bibliotek och vårdcentralerna i Knislinge, Vinslöv och Näsby) vi gör utflykter, vi har kurser, vi har medlemsmöten mest varje onsdag, med mera. Läs mer i kalendern!


Välkommen som medlem!

Medlemsavgift
Medlemsperiod är
1 januari – 31 december

 – Vuxna 350 kr/år
 – Ungdom 150 kr/år
(upp t o m 20 år)
 – Stödmedlem 50 kr/år

Bankgiro 640-5989.

Så här gör du – 3 enkla steg!

1. Mejla till vår kassör Lars Andersson följande uppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Postadress och postnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Vilket år du är född
  • Medlemskategori

2. Betala in till bankgiro 640-5989
Ange namn och telefonnummer i meddelandefältet

3. Du får ditt medlemskort av vår kassör Lars Andersson vid klubbträff.