Bli medlem

Medlemmar kan kostnadsfritt låna studion – kontakta Christer eller Lennart för att låna nyckel.

Vad får man för medlemsavgiften?
Trevligt sällskap, möjlighet att låna klubbens lokaler, vara med på utställningar (vi har kontinuerligt utställning på Ullis Café och två gånger per år på Vinslövs bibliotek och vårdcentralerna i Knislinge, Vinslöv och Näsby) vi gör utflykter, vi har kurser, vi har medlemsmöten mest varje onsdag, med mera. Läs mer i kalendern!


Välkommen som medlem!

Medlemsavgift
Medlemsperiod är
1 januari – 31 december

 – Vuxna 350 kr/år
 – Ungdom 150 kr/år
(upp t o m 20 år)
 – Stödmedlem 50 kr/år

Bankgiro 640-5989.

Så här gör du – 3 enkla steg!

1. Mejla till vår kassör Christer Carlsson följande uppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Postadress och postnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Vilket år du är född
  • Medlemskategori

2. Betala in till bankgiro 640-5989
Ange namn och telefonnummer i meddelandefältet

3. Du får ditt medlemskort av vår kassör Christer Carlsson vid klubbträff.