Styrelsen

Här hittar du oss som utgör styrelsen i Winslöfs Fotoklubb.
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.


Ordförande

Bertil Jönsson
Tfn 073 208 16 17
ordforande@vinslovsfotoklubb.se

Vice ordförande

Lennart Olsson
Tfn 073 068 97 06
viceordforande@vinslovsfotoklubb.se


Sekreterare/webmaster

Linda Kristiansson
Tfn 073 409 00 86
webmaster@vinslovsfotoklubb.se

Kassör

Lars Andersson
Tfn 070-594 87 86
kassor@vinslovsfotoklubb.se


Ledamot

Margareth Jönsson

Ledamot

Christer Carlsson