Samarbete

Samarbete Tyringe FK, Winslöfs FK och Hässleholms FK.

Ledningarna för fotoklubbarna har kommit överens om samarbete avseende erfarenhetsutbyte, fototräffar, tävlingar m.m. när så känns påkallat. Tanken är att fotoklubbarnas medlemmar träffas minst en gång per termin under rullande arrangörskap av ingående klubb i samarbetet under trivsamma former och diskussion i något aktuellt ämne i våra verksamheter.

Sålunda startar vi nu den gemensamma verksamheten med en första träff i Tyringe onsdagen den 19/10 2016 kl 18.30 under ämnet ”Bildkritik och bildbedömning” varvid någon/ra medlem/ar visar bilder för medlemmarnas synpunkter och diskusson. Alla klubbarnas medlemmar hälsas välkomna och plats meddelas så snart anmälan om deltagande erhållits. Anmälan sker till respektive klubbordf. senast den 12/10. Enkel fika erbjuds mot rimlig kostnad.

Vi har likaså beslutat om en gemensam digitalfototävling under temat ”Göingehöst i färg”. Envar medlem får lämna in en bild under temat. Bilden skall vara omanipulerad enligt Fotosidans definition samt i format 1920 px på längsta sidan och max 1Mb och nytagen. Bilden skall åtföljas av fotografens namn, klubbtillhörighet och metadata. Tävlingen pågår t.o.m. den 31/10 2016 och bild skall vara inlämnad via mail till webbansv@tyringefotoklubb.se senast den 2/11 2016. Samtliga deltagares bilder kommer anonymt att läggas ut på klubbarnas hemsidor för röstning via mail till Tyringe FK:s webbansvarig (mailadress ovan). Klubbmedlem, oavsett eget deltagande eller ej, äger rösta på tre bilder med ett poängsystem 3-2-1 där bästa bilden ges 3 poäng, allt i fallande skala. Deltagare i tävlingen äger icke rösta på egen bild. Röstningen avslutas den 13/11 2016.

Presentation av bilderna i övrigt samt vinnande bild presenteras vid möte i Winslöfs FK den 16/11 kl. 18:30. Plats: Sparbanken Göinges lokal med ingång från Skolgatan

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna att deltaga i vårt gemensamma intresse för fotografin.

Ingmar Kristiansson                  Tom Backman                 Helene Johansson
Ordf. TFK                                         Ordf. WFK                        Ordf. HFK