Hösttävling ”Göingehöst i färg”

Tyringe FK, Winslöfs FK och Hässleholms FK utlyser en gemensam digitalfototävling under temat ”Göingehöst i färg”. Envar medlem får lämna in en bild under temat. Bilden skall vara omanipulerad enligt Fotosidans definition samt i format 1920 px på längsta sidan och max 1Mb och nytagen. Bilden skall åtföljas av fotografens namn, klubbtillhörighet och metadata. Tävlingen pågår t.o.m. den 31/10 2016 och bild skall vara inlämnad via mail senast den 2/11 2016. Samtliga deltagares bilder kommer anonymt att läggas ut på klubbarnas hemsidor för röstning via mail till Tyringe FK:s webbansvarig. Klubbmedlem, oavsett eget deltagande eller ej, äger rösta på tre bilder med ett poängsystem 3-2-1 där bästa bilden ges 3 poäng, allt i fallande skala. Deltagare i tävlingen äger icke rösta på egen bild. Röstningen avslutas den 13/11 2016.

Presentation av bilderna i övrigt samt vinnande bild presenteras vid möte i Winslöfs FK den 16/11 kl. 18:30. Plats: Sparbanken Göinges lokal med ingång från Skolgatan

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna att deltaga i vårt gemensamma intresse för fotografin.

Tävlingsbidrag skickas till: webbansv@tyringefotoklubb.se

Resultat i tävlingen – ”Göingehöst i färg””

En gemensam tävling för Tyringe FK, Winslöfs FK och
Hässleholms FK
1:a plats – Marianne Hellstrand TFK
2:a plats – Margareth Jönsson WFK
3:e plats – Tom Backman WFK